🗻 Fuji

Unicode-Details für Fuji (🗻) Emoji.

Zeichen 🗻
Codepunkte U+1F5FB
Beschreibung Mount Fuji (called Fuji-san in Japan)… read more
Präsentation Emoji
Modifikatoren
Kurzwahlen :mount_fuji:, :mount_fuji:, :mount_fuji:, :mount_fuji:
Durchsuchen Jedes Emoji von Codepoint